SKŁAD ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W USTCE:


p.o. Prezesa Zarządu: Jadwiga Rożnawska
Zastępca Prezesa Zarządu: Alicja Kozub-Podleśny
Zastępca Prezesa Zarządu: Arkadiusz Lewandowski
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SKŁAD RADY NADZORCZEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W USTCE:
 
Przewodniczący: Leokadia Kuper
Zastępca Przewodniczącego: Barbara Dudek
Sekretarz: Jan Bielecki
Członek: Marek Bożejko
Członek: Mariusz Dyś
Członek: Paweł Jędrzejewski
Członek: Leokadia Kowalczyk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSOBY UPOWAŻNIONE DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W USTCE:
 
p.o. Prezesa Zarządu: Jadwiga Rożnawska
Zastępca Prezesa Zarządu: Alicja Kozub-Podleśny
Zastępca Prezesa Zarządu: Arkadiusz Lewandowski
   
Główny Księgowy:
Krystyna Myszk
Pełnomocnik – p.o. Kierownika Zespołu Kredytów: Agnieszka Chojnacka
Pełnomocnik – p.o. Kierownika Zespołu Kasowo-Skarbcowego, Oszczędności, Lokat i Rachunków Bankowych: Katarzyna Adamczyk-Żal
Specjalista - w/z Głównego Księgowego: Katarzyna Wdowik-Bobowicz
Pełnomocnik – p.o. Dyrektora Oddziału w Główczycach: Katarzyna Zielińska
Pełnomocnik – p.o. Dyrektora Oddziału w Postominie: Mariola Januszyk
Pełnomocnik – Inspektor-Kasjer Oddziału w Postominie: Jolanta Schutta
Pełnomocnik – Specjalista Oddziału w Główczycach: Anna Stenka
Pełnomocnik – Inspektor Oddziału w Główczycach: Aleksandra Terkiewicz
Pełnomocnik – Inspektor Oddziału w Główczycach: Justyna Szamal-Sobiesiak
Pełnomocnik - Referent-Kasjer Oddziału w Główczycach: Monika Olszewska-Chustak
Pełnomocnik - Starszy Specjalista Filii w Kępicach: Renata Maj
Pełnomocnik - Inspektor-Kasjer Filii w Kępicach: Barbara Konecka
Pełnomocnik - Inspektor Filii w Kępicach: Paulina Sitarek
Script logo