SKŁAD ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W USTCE:
 
Prezes Zarządu:                                                                  Irena Klein                    

 

Prezes Banku Spółdzielczego od 1980 roku.

Honorowy Obywatel Miasta Ustka.

Zastępca Prezesa Zarządu:                                                Jadwiga Rożnawska    

 

Zastępca Prezesa Zarządu:                                                  Anna Drozdek             

 
SKŁAD RADY NADZORCZEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W USTCE:
 

Przewodniczący:                                                                       Jan Bielecki

Zastępca Przewodniczącego:                                                   Leokadia Kuper

Sekretarz:                                                                                  Barbara Dudek

Członek:                                                                                    Zbigniew Kabulski

Członek:                                                                                    Leokadia Kowalczyk

Członek:                                                                                    Marian Nowak

Członek:                                                                                    Janina Wasilewska

 
OSOBY UPOWAŻNIONE DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU BANKU
SPÓŁDZIELCZEGO W USTCE:

 

 

Prezes Zarządu:                                                                        Irena Klein

Zastępca Prezesa Zarządu:                                                     Jadwiga Rożnawska

Zastępca Prezesa Zarządu:                                                     Anna Drozdek

Pełnomocnik - p.o. Główny Księgowy:                                     Magdalena Mikucka

Pełnomocnik - Starszy Inspektor:                                            Agnieszka Mazurek

Pełnomocnik - Kierownik Zespołu Kredytów:                           Arkadiusz Lewandowski

Pełnomocnik   - Kierownik Zespołu Kasowo- Skarbcowego,

Oszczędności, Lokat i Rachunków Bankowych:                     Teresa Zagórska

Pełnomocnik - Dyrektor Oddziału w Główczycach:                  Lucyna Ziatyk

Pełnomocnik - p.o. Dyrektor Oddziału w Kępicach:                  Renata Maj

Pełnomocnik - p.o. Dyrektor Oddziału w Postominie:              Mariola Januszyk

Pełnomocnik - Inspektor Oddziału w Główczycach:                Katarzyna Zielińska

Pełnomocnik - Inspektor Oddziału w Główczycach:                Anna Stenka

Pełnomocnik - Starszy Inspektor Oddziału w Kępicach:         Ewa Ziemianowicz

Pełnomocnik - Starszy Inspektor Oddziału w Kępicach:         Maria Pietnoczka

Pełnomocnik - Inspektor Oddziału w Postominie:                   Jolanta Schutta

Script logo