NazwaDataRozmiar
if_bsustka_2015_1.pdf

Bilans

2020-09-18 12:582012.28 KB
if_bsustka_2015_2.pdf

Opinia niezależnego biegłego rewidenta

2020-09-18 12:581610.34 KB
if_bsustka_2015_3.pdf

Pozycje pozabilansowe

2020-09-18 12:58566.96 KB
if_bsustka_2015_4.pdf

Rachunek przepływów pieniężnych

2020-09-18 12:581838.10 KB
if_bsustka_2015_5.pdf

Rachunek zysków i strat

2020-09-18 12:581149.22 KB
if_bsustka_2015_6.pdf

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

2020-09-18 12:582627.17 KB
if_bsustka_07.pdf

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału na dzień 31.12.2015

2020-09-18 12:58437.57 KB
if_bsustka_2015_8.pdf

Zestawienie zmian w kapitale własnym

2020-09-18 12:581868.05 KB
Script logo