Lokata terminowa

 

 • Okresy lokowania: 1, 3, 6 lub 12 miesięcy
 • Niska kwota minimalna:

        dla lokat na okres 1 i 3 miesięcy – od 5.000,00 zł

        dla lokat na okres 6 i 12 miesięcy – od 1.000,00 zł

 • Oprocentowanie zmienne, aktualizowane z pierwszym dniem każdego kolejnego miesiąca
 • Możliwość automatycznego odnowienia lokaty na kolejny okres
 • Możliwość wypłaty ostatnio naliczonych odsetek oraz pozostawienia kapitału na kolejny okres depozytowy
 • Możliwość ustanowienia Pełnomocnika i zapisu na wypadek śmierci
 • Bezpieczeństwo środków

 

 

Oprocentowanie lokat od 01.09.2022 r.

ze zmiennym oprocentowaniem liczonym w stosunku rocznym.

 

Lokata

Oprocentowanie

1 miesięczna

0,68 %

3 miesięczna

1,04 %

6 miesięczna

1,07 %

12 miesięczna

1,45 %

 

 

 

Lokata typu "O/N" overnight

 

 • składana na porę nocną (typ O/N) dla klientów instytucjonalnych posiadających rachunek bieżący
 • zakładana na podstawie zawartej umowy, po zamknięciu dnia operacyjnego, następuje automatyczne przeksięgowanie salda środków pieniężnych na rachunek lokaty typu O/N.
 • Środki pieniężne wraz z naliczonymi odsetkami zwracane są na rachunek rozliczeniowy Klienta następnego dnia rano, przy czym jeżeli dniem tym jest dzień wolny od pracy dla Banku zwrot środków pieniężnych wraz z naliczonymi odsetkami, w tym za dni wolne od pracy, następuje w pierwszym dniu roboczym dla Banku.
 • atrakcyjne oprocentowanie  zmienne, ustalane w oparciu o stawki referencyjne WIBID
 • dzienna kapitalizacja odsetek 
 • środki wraz z odsetkami do dyspozycji już następnego dnia rano
 • wygodny sposób na wygenerowanie dodatkowego dochodu
 • lokata typu O/N (overnight) nie może być otwierana za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej

 


 

Script logo