Informacje dotyczące bezpieczeństwa operacji w systemach bankowości elektronicznej.

 

  W związku z otrzymanymi informacjami na temat nowych zagrożeń dotyczących systemów bankowości internetowych ostrzegamy przed wirusami instalującymi się na stacjach roboczych klientów. Wirus odczytuje i przekazuje dane dotyczące logowania atakującemu, który dzięki temu uzyskuje dostęp do konta klienta.

  Prosimy więc Klientów o zachowanie szczególnej ostrożności i zwrócenie uwagi na zabezpieczenia komputerów, tabletów, czy komórek, które wykorzystują Państwo do pracy w systemach bankowości elektronicznej. Prosimy o zwrócenie uwagi na aktualność systemu operacyjnego, wykorzystywanych przeglądarek oraz używanego oprogramowania antywirusowego. Nie należy też otwierać programów i  innych plików załączonych do  e-maili lub próbujących zainstalować się z różnych stron internetowych jeżeli nie jesteśmy całkowicie pewni źródła i zawartości danego pliku.

  Prosimy o ostrożne traktowanie i weryfikację kontaktów e-mailowych i telefonicznych z Bankiem, tzn. w miarę możliwości weryfikację źródła i prawdziwości informacji. Bank Spółdzielczy w Ustce nie wysyła do klientów żadnych e-maili dotyczących bankowości elektronicznej.

  Przypominamy, iż Klienci we własnym zakresie odpowiedzialni są za odpowiednie zabezpieczenie swoich danych autoryzacyjnych tzn. loginów i haseł do systemu, haseł jednorazowych, tel. komórkowych używanych do autoryzacji operacji, nośników z plikami kluczy prywatnych. Utratę lub ujawnienie któregokolwiek z wymienionych należy natychmiastowo zgłaszać  do Banku.

  Ostrzegamy też przed zapamiętywaniem loginów i haseł przez przeglądarki internetowe. Opcję tę udostępnia większość przeglądarek internetowych i mimo wygody jaką za sobą niesie, znacznie obniża bezpieczeństwo naszego konta bankowości elektronicznej. Inne osoby korzystające z tego urządzenia mają wtedy niczym nieskrępowany dostęp do naszego konta, a w przypadku kradzieży lub przejęcia kontroli nad urządzeniem z tak zapisanymi danymi logowania, złodziej uzyskuje także do niego dostęp.

Prosimy też o natychmiastowe zgłaszanie do Banku wszelkich podejrzanych incydentów, a w szczególności:

  • podejrzenia logowania się i wykonywania jakichkolwiek operacji przez osoby nieuprawnione,
  • pojawienia się okienka do wprowadzenia kodu PIN,
  • otrzymywania SMS autoryzacyjnych mimo braku wykonywania jakichkolwiek operacji,
  • pojawiania się komunikatu „Proszę czekać” lub nienaturalnie długi czas oczekiwania podczas logowania się do systemu,
  • innych sytuacji, które uznają Państwo za podejrzane.

 

https://zbp.pl/dla-konsumentow/bezpieczny-bank/aktualnosci

 

2016-08-05

 
 
Script logo